دانلود رایگان


پاورپوینت درمورد اشعه ماوراء بنفش-34 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت درمورد اشعه ماورا بنفش 34 اسلاید

دانلود رایگان پاورپوینت درمورد اشعه ماوراء بنفش-34 اسلاید قسمتی از اسلاید ها
اشعه ماوراء بنفش ذاراي طول موج 100 – 400 نانومتر بوذه و ذر طيف نور بين نو.ر مريي و اشعه ايكس قرار مي گيرد اشعه ماوراءبنفش را از نظر تاثيرات زيستي به سه گروه تقسيم مي كنند گروه uv-A كه از طول موج 400 تا 325 نانومتر ادامه داردگروهuv-B كه از 325 تا 280 ادامه داردگروه uv-C كه از 280 تا100 نانومتر طول موج داردطول موجهاي زير 200 نانومتر فقط در محيط خلا يا محيط هاي بسته گازهاي نادرمي توانند وجود داشته باشند چون در فاصله كوتاهي جذب مي شوند از منابع مهم توليد كننده اشعه ماوراء بنفش خورشيد است ولي بخش مهمي از اين اشعه توسط لايه ازن استراتوسفري جذب مي شود و تخريب لايه ازن مي تواند اين اشعه خطر ناك را كه از ازدياد آن سرطان پوست ايجاد مي شود به زمين بفرستد.منابع عمذه ذيگر توليدكننده اشعه ماوراءبنفش عبارتد از لامپهاي پرفشار يا كم فشار بخار جيوه ، فلورسنت ، ستگاههاي جوشكاري لوله هاي پلاسما و ليزر. اثرات فيزيولوژيك اشعه ماوراء بنفش
پوست يكي از ارگانهاي حساس بدن در مقابل اشعه است زيرا پوست بدن به صورت لايه محافظ مانع ورود اشعه به داخل بدن مي شود چنانچه اين پرتوها به لايه هاي ذاخلن پوست برسند به ساختمان داخلي سلولهاي پوست آسيب مي رساند و مي توانند عوارض مختلف زير را در آن بوجود آورند. سرخي و سوختگي پوست : طول موجهاي كمتر از 320 نانومتر ابتدا سبب قرمزي پوست و سپس سوزانيدن آن مي شود جذب اشعه ماوراء بنفش بدرون قشر پوست سبب برخي تغييرات شيميايي ا ز جمله تغيير رنگ آن شذه تعداد پيگمانهاي را افزايش مي دهد علائم سوختگي ممكن است از قرمز شدن تا تاول زدن پوست و يا پوسته پوسته شدن آن ادامه يابد.ممكن است اين اثرات چنانچه تابش قطع شود بتدريج از بين بروند بر حسب نوع پوست بدن اين اثرات متفاوت باشد بعنوان مثال سياه پوستان نسبت به سفيذ پوستان در برابر اين پرتوها مقاومت بيشتري ا ز خود نشان مي دهند بديهي است كه درجه حرارت محيط و فصل تاثير اشعه نيز از عوامل موثر در تشديد اثر محسوب مي شوند . آفتاب تابستان حتي در مدت كماثراتي به مراتب بيش از آفتاب تابستان دارد بهمين ترتيب موفعيت جغرافيايي و ميزان ذما نيز موثر است ضخيم شدن پوست نيز از اثرات ناشي از اين اشعه استسرطان زايي
اثر بر چشمها
كاربرد اشعه ماوراء بنفش
الف- اثر باكتري كشي : استاندارد مربوط به اشعه فرابنفش
پرتو های فروسرخ ( مادون قرمز)
تدابیر بهداشتی و ایمنی
پیشگیری و تدابیر حفاظتی
پرتو هاي حاصل از جوشکاري
پرتوههاي يونساز ترکيب شيميايي ماده جوشکاري: و سایر عناوین و توضیحات مربوطه ...

پاورپوینت


در


مورد


اشعه


ماورابنفش


اثرات


فیزیولوژیک


اشعه


ماورابنفش


سرطان


زایی


کاربرد


پرتو


های


یونساز


پرتو


ها


ی


حاصل


از


جوشکاریمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
پاورپوینت تحليل صنعت خودروي ايران