دانلود رایگان


دانلود پاورپوینت مروري بر کاربرد ITS در ايمني ترافيک- 38 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان کاربرد ITS در ایمنی ترافیک

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت مروري بر کاربرد ITS در ايمني ترافيک- 38 اسلایدØسوالات اساسي.1چگونه ITS قبل از ورود به بازار بايد بررسي گردد؟ .2فرآيند مناسب براي چنين کنترل کيفيتي چيست؟
Øدو جنبه کلي ارتقا ايمني راه با استفاده از ITS Ø.1مستقيم ( سيستمهاي اخطار با استفاده از پيام متغير، سيستمهاي اعمال قانون و شناسايي تخلف، گواهينامه الکترونيکي، تطبيق هوشمند سرعت)..2غيرمستقيم (سيستمهايي که نوع وسيله نقليه ترافيکي يا در معرض ترافيک قرار گرفتن را تغيير ميدهند, سيستمهاي اخذ پول، سيستمهاي اولويت دهنده به حمل و نقل عمومي). Øطبقه بندي بر اساس جنبه هاي فني:.1سيستم هاي وسيله نقليه بدون تعامل با منابع اطلاعاتي بيرون وسيله.2سيستم هاي کنار راه بدون تعامل با اطلاعات وسايل نقليه شخصي.3سيستم هاي با تعامل بين وسايل نقليه و ديگر منابع اطلاعاتي از قبيل وسايل نقليه ديگر يا بين وسيله نقليه و کنار راهØطبقه بندي بر اساس وظيفه:.1سيستم هاي صرفاً اطلاعاتي.2سيستم هاي هشدار.3سيستمهاي مداخله کننده بصورت فيزيکيØطبقه بندي بر اساس هدف اوليه:.1کنترل جريانهاي ترافيک.2راحتي رانندگي.3ايمني که به موارد زير تقسيم ميشود: الف) سيستم هايي که از رانندگي غير ايمن پيش از رانندگي) تغيير در معرض قرارگيري( جلوگيري ميکند.
ب) سيستم هايي که از اعمال غير ايمن در هنگام رانندگي) کاهش خطرپذيري تصادف( جلوگيري ميکند.
ج) سيستم هايي که شدت تصادف را کاهش ميدهد.

1- پذيرش ITS

nکاربرد ITS بايد هزينه اثربخش، قابل اطمينان و آسان براي استفاده و نگهداري باشد.nبطور کلي جامعه سيستمهايي را که از نظر استفاده مشکل و يا غيرايمن هستند در طولاني مدت نمي پذيرند.nعامل مهم ديگر در توليد سيستمهاي ITS تهيه اطلاعات مناسب براي مصرف کننده است.n2- ملاحظات قانوني

nقانون ترافيک (مانند التزام در تطبيق با محدوده هاي سرعت)nحريم خصوصي (حفاظت اطلاعات مانند ثبت پلاک خودرو براي اخذ عوارض الکترونيکي، منحني سرعت براي بازسازي خط سير تصادف)nتعهد و بيمه: (مانند مسئوليت توليد, قابل اثبات بودن خسران کاربر, پوشش بيمه اي براي تصادفات به علت خطا توسط ITS)nالتزام به اجرا و يا راه اندازي ITS يا اجزايي معين (مانند يک دستگاه گيرنده براي تشخيص وسيله نقليه و يا ثبت کننده برخورد درون وسيله نقليه) nاستانداردسازي اجزاء تشکيل دهنده (مانند نيازهاي وظيفه اي معمول در ارتباط با فصل مشترک انسان- وسيله نقليه)nصلاحيت مؤسسات دولتي و خصوصي (براي مثال براي جمع آوري و توزيع اطلاعات )

تغییرات در سرعت برخوردحداکثر تغییر در سرعت برخوردفاصله زمانی از شروع برخورد که در آن حداکثر تغییر در سرعت روی می دهدسرعت حرکت وسیله نقلیهدرصد کشش بنزین به موتور (حد فشردگی پدال گاز)استفاده یا عدم استفاده از ترمزوضعیت احتراق در زمان برخورد و در زمان بازخوانی اطلاعاتاستفاده یاعدم استفاده از کمربند ایمنیعمل کردن کیسه هوای راننده و سرنشینتعداد رویدادهای برخوردزمان بین دو رویداد برخورد اولاین که اطلاعات EDR کامل بوده است یا خیر منافع جمع آوری داده های EDR:
بهبود روند تجسس در تصادفات منفردشکل جدید و قدرتمندی از اسناد قابل استفاده در فرآیندهای قانونی مربوط به برخوردهای ترافیکیبهبود کارآیی در تشکیل پایگاه داده های تصادفاتبالا بردن دقت پایگاه های اطلاعاتی تصادف در بلند مدت با صرف هزینه کمترتاثیر بلندمدت بر روند تحقیقات ایمنی راه

کاربرد ITS در ایمنی ترافیک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
پاورپوینت درباره عایق های حرارتیتحقیق درباره اخلاق از دیدگاه روسو و ولتر