دانلود رایگان


پروژه طرح ارتقای امنیت اجتماعی. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه طرح ارتقای امنیت اجتماعی به صورت فایل ورد پرداخته شده است.

دانلود رایگان پروژه طرح ارتقای امنیت اجتماعی. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 95 صفحه

مقدمه:
برنامه اجرايي نيروي انتظامي است که در راستاي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تحت عنوان طرح جامع عفاف اجرا شد.پس از تصويب طرح جامع عفاف و تاييد آن توسط علي خامنه اي ، محمود احمدي نژاد (که بعنوان رييس جمهور، رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز بشمار مي رود) طرح جامع عفاف را به نيروي انتظامي ابلاغ کرد. نيروي انتظامي برنامه اجرايي خود پيرامون عملي کردن طرح جامع عفاف را پس از چند جلسه هماهنگي با محمود احمدي نژاد با عنوان طرح ارتقاي امنيت اجتماعي آغاز کرد.[۲] [۳] با توجه به آنکه طرح در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب گرديده بود ،در کنار دولت قوه قضائيه، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نيروي مقاومت بسيج و... نيز همکاري داشتند.
مراحل نخستين طرح بيشتر بر پوشش زنان تمرکز داشت و در مراحل بعدي ابتدا جمع آوري معتادان و سپس جمع آوري اراذل و اوباش ،بازرسي از کارگاهها و فروشگاههاي لباس و ارايشگاههاي مردانه ،عکاسي ها و.. نيز در دستور کار نيروي انتظامي قرار گرفت. اجراي اين طرح واکنش هاي فراواني به همراه داشته است و در بسياري موارد با مقاومت شهروندان روبرو گرديده است. [۴][۵].
اين طرح مورد حمايت مسئولان بلند پايه جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت. سيد علي خامنه اي، رهبر جمهوري اسلامي ايران، در ديدار با دانش آموختگان علوم انتظامي از نيروي انتظامي خواست با قدرت اين طرح را ادامه دهد

فهرست مطالب:
ابعاد حقوقي و روند طرح
قانونگذاري پيرامون پوشش و آرايش مردم
عاملان طرح
شکايت چهل حقوقدان از نيروي انتظامي
بودجه ۱۰۳ ميلياردي
اقدامات پليس پيرامون پوشش و روابط مردم
کنترل پوشش وبازداشت ها
کنترل ظاهر مردم در فرودگاهها
بازجويي از مردم پيرامون محل خريد لباس
کنترل خريدهاي مردم
کنترل روابط افراد و بدحجابي در شرکت ها و کافي شاپها
پلمپ عکاسي ها
دادگاه سيار و پرونده سازي
کنترل موبايل ها
اقدامات عليه افراد موسوم به ارازل و اوباش
خشونت در اجراي طرح
ديدگاه هاي رسمي داخلي
پوشش خبري و واکنش گروهها و افراد
انتقادها به طرح
آغاز گشت هاي بسيج در محلات
درگيري ها بين مردم و پليس
آثار اقتصادي
آغاز طرح
پايگاه ها و نهاد هاي مرتبط در انجام عمليات ارتقاي امنيت اجتماعي 1 و 2 در تهران
پايگاه هاي دوازده گانه پليس امنيت به شرح زير
حوزه هاي پنجگانه اطلاعات نيروهاي انتظامي
نوع و نحوه برخورد در زمالن دستگيري
دستگيري در منازل در روزهاي آغازين طرح
دستگيري افراد در روزهاي بعدي طرح ارتقا امنيت اجتماعي
متهمين ارجاع شده از کلانتري ها و پايگاه ها به پليس امنيت
محل استقرار بازداشت شدگان قبل از انتقال به کمپ کهريزک
افراد بازداشتي در کلانتري ها
يازداشتي ها در پايگاه هاي پر جمعيت
بازداشتي هاي کلانتري ها و پايگاه هاي پليس امنيت پس از انتقال به پليس مرکزي
گرفتن اغرار هاي واهي تحت شکنجه
مجموعه سوالاتي که از افراد ميشد بدين قرار بود
فريب افکار عمومي و بهره برداري تبليغاتي از طريق به راه انداختن کارنوالهاي سيرک مداررعب و وحشت
نقل و انتقال بازداشتي ها از پليس امنيت مرکزي به کمپ کهريزک و اهداف آن
وضعيت فيزيکي کمپ کهريزک
آب
غذا
درمان و مصدومين
انواع و اقسام و ساعات شکنجه ها و عوامل دخيل:
شکنجه هاي لحظه ورود به کمپ کهريزک
محيط داخلي سالن و اتاق هاي کمپ
ضرب و شتم ها و شکنجه ها در داخل اتاق ها و سالن کمپ
پيرترين و جوان ترين بازداشتيها
اولين دسته آزاديها
احياي شرافت اسلامي و انساني
فريب افکار عمومي و عوام فريبي در مقوله
وضعيت فعلي کمپ کهريزک
شرح نهايي و سخن آخر در مورد عمليات به اصطلاح ارتقا امنيت اجتماعي
مفهوم امنيت و ابعاد آن
امنيت فكري - فرهنگي
ارتداد؛ اخلال در امنيت فكري - فرهنگي
امنيت سياسي - اجتماعي
دو يادآوري مهم
پي نوشتها

منابع ومأخذ:
.1 گزيده مقالات سياسي - امنيتي، پژوهشكده مطالعات راهبردي، تهران، چاپ دوم، 1378، ج 1، ص 317.
. Barry Buzan2
.3 همان صص 318 - 319.
. Wolfers 4
.5 به نقل از: همان، ص 319.
. Rosco Pound 6
. Social Engineering7
. Sanction8
.9 ر.ك. ناصر مكارم شيرازي و ديگران، تفسير نمونه، ج 12، ص 539.
.10 و اذقال ابراهيم رب اجعل هذاالبلد آمنا - ابراهيم 35.
.11 واذ جعلنا البيت مثابه للناس و أمنا - بقره 125.
.12 فليعبدور رب هذاالبيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف - قريش 3 و4.
.13... و هذاالبلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم - تين 3 و 4.
.14 نگاه كنيد به ادامه آيات فوق.
.15 و ضرب الله مثلاً قريه كانت آمنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذا قها الله لباس الجوع و الخفو بما كانوا يصنعوان (نحل 112).
.16 ر.ك: تفسير نمونه، ج 11، صص 430 - 432.
.17 يريد الله ليبين لكم و بهديكم سسن الذين من قبلكم. (نسأ 26).
.18قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا... (آل عمران 137).
.19 و لن تجدلسنه الله تبديلا (احزاب 62).
.20... و ان يعودوا فقد مضت سنه الاولين (انفال 38).
.21 نهج البلاغه، (به كوشش صبحي صالح)، خطبه هاي 25 و 96.
.22 نامه 78
.23 خطبه هاي 175 و 178 (ر.ك: شرح ابن ابي الحديد بر نهج البلاغه ج 10 ص 62 -63).
.24 خطبه 163.
.25خطبه 127.
.26 خطبه 40.
.27 نامه 53.
.28 وقتي خليفه دوم پيرامون حضورش در جنگ با حضرت مشورت مي كند، امام مشفقانه براي حفظ مصلحت و امنيت مسلمانان او را نهي كرده و راههاي ديگري پيشنهاد مي كند. ر.ك: خطبه هاي 134 و 146.
.29 خطبه 91.
.30 خطبه 131.
.31 خطبه 169.
.32 خطبه 218.
.33 وعدالله لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم... (انفال 60).
.34 قال رسول الله(ص): حرس ليله في سبيل الله عز و جل افضل من الف ليله يقام ليلها و يصام نهارها (محمد محمدي ري شهري، ميزان الحكمه، چاپ انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ج 2، ص 134)
.35 و عنه (ص): عينان لاتمسها النار؛ عين بكت من خشيه الله و عين باتت تحرس في سبيل الله. (همانجا).
.36 بعضي از مفسران واژه رابطوا در آيه 200 سوره آل عمران را هم به همين معني گرفته اند.
.37 قال رسول الله (ص): رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا و ما عليها (همان، ص 133).
.38 و عنه(ص): ان الصلاه المرابط تعدل خمسمأه صلاه (همان، ص 134).
.39 به عنوان نمونه، ر.ك: شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 11، كتاب الجهاد و محمدباقر مجلسي بحارالانوار، ج 1 صص 1 - 57.
.40 از حضرت علي عليه السلام (ميزان الحكمه، ج 2 ص 124.)
.41 از همان حضرت و در همان منبع.
.42 از همان حضرت، همان منبع، ص 125.
.43 گرچه در نامگذاري برخي اقسام به اسم جهاد يا دفاع بحثهايي صورت گرفته است. ر.ك: شهيد ثاني شرح لمعه، 2 جلدي، از انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم، ج 1، ص 216 به بعد. محمد حسن نجفي، جواهرالكلام، دار احيأ التراث العربي، ج 21، ص15.
.44 نقش عبادتها در انقياد انسان و آرامش روحي او را نبايد فراموش كرد. براي مثال نتيجه مورد نظر از نماز خودداري از فحشأ و منكرات است (عنكبوت، 45) و براي انجام آن چهار هزار حد (و مرز) وجود دارد (امام صادق(ع)، ميزان الحكمه، ج 5 ص 377.) در زمين يا لباسي كه از آن مردم است پذيرفته نمي شود و حتي آمادگي براي آن با آب عصبي باطل است. در وقتهاي منظم خوانده شده، تكبر و كوچك ديدن ديگران را از بين مي برد (همان، ص 375 بايد با طمأنينه و آرامش همراه باشد و...
.45 لزوم مشروع بودن جهت معامله، اهليت طرفين، احكام معامله فضولي و خيارات نمونه هايي از اهتمام شارع مقدس به حفظ نظم عمومي و تمرين رعايت حقوق مردم به شمار مي رود.
.46 الغاصب يوخذ باشق الاحوال.
.47 انجام هر كار مسبوق به اراده و آن مسبوق به تصور و تصديقهايي است كه در جاي خود توضيح داده اند. اين روايت مشهور نبوي (ص)، ترجمان همه آن گفته ها است كه انما الاعمال بالنيات .
.48 از نظر تمام مراجع ديني، مسلمان بايد به اصول دين يقين داشته باشد .
.49 ر.ك: آيات و تفاسير روايي آن در: ميزان الحكمه، ج 5 صص 162 - 163.
.50 علي عليه السلام: اهلك شيء الشك و الارتياب ، همان ص 163.
.51 ر.ك: همان، ج 1، صص 380 - 385.
.52 در اين زمينه نگاهي به رواياتي كه علامه مجلسي زير عنوان عقاب من احدث ديناً او اضل الناس گردآوري كرده است، غفلت سوز و هشداردهنده است (بحارالانوار، ج 72، ص 216 باب 110)؛ در اين ميان مخصوصاً تأملي دوباره در سرگذشت كسي كه موجب انحراف ديني مردم شده و پشيمان گشته بود براي اهل گفتار ونوشتار ضروري است. (همان،ج 72، ص 219).
.53 بقره، 217.
.54 به عنوان نمونه، ر.ك: امام خميني، المكاسب المحرمه، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1374، ج 1، ص 258 به بعد.
.55 حجرات، 10.
.56 تفسير نمونه، ج 22، صص 186.
.57 ر. ك: وسائل الشيعه، ج 18، ص 554 به بعد، باب 1 و 3.
.58 ر.ك: شيخ طوسي، الخلاف، چاپ سنگي، ج 3، ص 145 - شهيد ثاني و شهيد اول، شرح لمعه ج 2، ص 391، محمد حسن نجفي، جواهر، ج 41، ص 605 - شيخ انصاري، كتاب الطهاره، ص 359.
.59 كنزالعرفان ج 1، ص 390.
.60 چاپ شده در: علي اصغر مرواريد، سلسله الينابيع الفقيهيه، دارالتراث، بيروت، ج 9، ص 142.
.61 المبسوط ج 8، ص 71، الخلاف، ج 3، ص 178.
.62 المبسوط ج 8، ص 71.
.63 ر.ك: رسول جعفريان، تاريخ سياسي اسلام، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ج 2، ص 275.
.64 لا اكراه في الدين (بقره 256).
.65 بقره 109: و دكثير من اهل الكتاب لويردونكم من بعد ايمانكم كفارا و نيز نسأ 89.
.71 عبدالرحمن الجزيري، الفقه علي المذاهب الاربعه ج 5، ص 425.
.72 عامدانه است چون گفته شد براساس هماهنگي با قدرتهاي خارجي صورت گرفته است و آگاهانه است زيرا براساس عناد و دشمني با نظام اسلامي و سردمداران آن انجام مي شود و اين همه بعد از قد تبين الرشد من الغي است. در اكثر آيات مربوطه بر اين نكته پافشاري شده است كه اين جرم پس از روشن شدن حق و هدايت ارتكاب شده است همانند نسأ 115 - آل عمران 86 - محمد 25 و 32.
.73 سوره زمر آيه 20 و اصل سيزدهم قانون اساسي ج 1،1.
.74 بحارالانوار ج 9 ص 255 تا 344 و ج 10.
.75 عنكبوت 46 و نحل 125.
.76 ر.ك: ميزان الحكمه، ج 1، صص 512 - 514.
.77 ر.ك: بحارالانوار، ج 27، صص 67 -68.
.78 ر.ك: وسائل الشيعه، ج 18، صص 309 - 311.
.79 انما جزأالذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فساداً ان يقتلوا و يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في الاخره عذاب عظيم.
.80 ابن منظور، لسان لعرب، ج1، ص 302.
.81 نعمت اله صالحي نجف آبادي، تفسير آيه محاربه واحكام فقهي آن، نامه مفيد، فصلنامه دارالعلم مفيد، قم، بهار 1376، شماره 9، صص 60 - 61 و نيز ر.ك: سيدمحمود هاشمي شاهرودي، محارب كيست و محاربه چيست؟ فصلنامه فقه اهل بيت، قم، زمستان 1376، شماره 11 و 12. صص 144 - 146.
.82 همان، ص 62.
.83 تفسيرالميزان، ج 5، ص 327.
.84 سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي، فقه الحدود و التعزيرات، چاپ اول، مكتبه اميرالمومنين، قم، 1413 ق، ص 787.
.85 نعمت اله صالحي نجف آبادي، همان، ص 62 و نيز ر.ك: تفسير نمونه، ج 4 ص 360.
.86 محقق حلي، شرايع الاسلام، ج 4 ص 180.
.87 ر.ك: شيخ حر عاملي، همان، ج 18 ص 533 به بعد. ابواب حدالمحارب.
.88 نعمت الله صالحي نجف آبادي، همان، ص 63.
.89 سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي، همان ص 797.
.90 محمدحسن نجفي، همان، ج 41، ص 569.
.91 چاپ شده در: سلسله الينابيع الفقيهيه، ج 23، ص 431.
.92 ر.ك: سيدمحمود هاشمي شاهرودي، همان، ش 13، صص 57 - 66.
.93 شيخ حر عاملي، همان، ج 18، ص 534.
.94 تحريرالوسيله، چاپ انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ج 2، ص 364.
.95 همان، ص 365، م 1.
.96كيهان مورخ 10/7/1378، ص 14.


امنیت اجتماعی


پروژه ارتقای امنیت اجتماعی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت درس دوم علوم تجربی پایه پنجم (ماده تغییر می کند )

مقاله آموزش و پرورش در عصر اطلاعات و ارتباطات

دانلود پاورپوینت معماری فولدینگ

پاورپوینت درباره قرآن و انسان

ارزیابی پتانسیل خرابی پیشرونده ناشی از حذف غیرهمزمان دو ستون از قاب های سازه ای از طریق تکنیک تحلیل های متوالی

پاورپوینت با موضوع مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی

پاورپوینت در مورد خود را با دیگران مقایسه نکنt 322

مقاله اعجاز علمي قرآن

دانلود نقشه توپوگرافی 1: 50000 قطور

پاورپوینت با موضوع مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی