دانلود رایگان


ميزان پرخاشگري در افراد مبتلا به بيماري پرفشاري خون - دانلود رایگاندانلود رایگان میزان پرخاشگری در افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون

دانلود رایگان ميزان پرخاشگري در افراد مبتلا به بيماري پرفشاري خون لينک پرداخت و دانلود "پايين مطلب
فرمت فايل: word (قابل ويرايش)
تعداد صفحه:128


فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ...................................... 1
بیان مسئله ................................. 2
اهمیت پژوهش................................. 2
هدف پژوهش................................... 3
بیان فرضیه.................................. 3
تعاریف عملیاتی واژه ها...................... 3
فصل دوم :
پیشینه پژوهش و مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق 4
مقدمه....................................... 5
تعریف پرخاشگری.............................. 7
پرخاشگری از دیدگاه زیست شناسی در مبانی فیزیولوژی 10
آمیگدال و رفتار پرخاشگرانه ................. 10
نقش تستوسترون در پرخاشگری................... 14
سیناپس های سروتونینی و رفتار پرخاشگرانه..... 16
پرخاشگری، فیزیولوژی و تیره شناسی............ 19
پرخاشگری از دیدگاه روانکاوی................. 21
اوهام پرخاشگرانه............................ 28
تحول پرخاشگری............................... 29
کنشهای از پیش ساخته پرخاش نسبت به دیگران.... 34
آدم کشی..................................... 37
پرخاشگری نسبت به خود ....................... 39
پرخاشگری نسبت به خود در حال تحول و رشد...... 39
پرخاشگری با دوام نسبت به خود ............... 40
نظریه یادگیری اجتماعی تأثیرات الگویی ...... 45
تقویت پرخاشگری.............................. 47
مشاهدة خشونت................................ 48
فرضیه پالایش................................. 50
فرضیه ناکامی و پرخاشگری..................... 52
تعریف ناکامی................................ 53
رابطه ناکامی و پرخاشگری..................... 53
شکست نامطلوب در کسب هدف .................... 54
هدف ناکامی و پرخاشگری....................... 55
رقابت و ناکامی.............................. 55
عوامل انتقال ناکامی به پرخاشگری............. 56
پرخاشگری ناشی از ناخوشایندی................. 56
ناکامی به منزله حادثه ای ناخوشایند.......... 56
واکنش به حوادث ناخوشایند.................... 57
سایر تأثیرات منفی محرکهای ناخوشایند......... 58
انتساب تحقق هدف و ناخوشایندی................ 59
تمایزات گروهی و اجتماعی..................... 60
تأثیرات جبری محرکهای محیطی.................. 61
پیوند با شرایط ناخوشایند.................... 61
پیوند اهداف موجود........................... 62
اشخاص معلول به منزله محرکهای ناخوشایند...... 63
پیوند با پرخاشگری تأثیر تسلیح .............. 63
فرایندهای شناختی در رفتار پرخاشگرتنه........ 66
شناخت وقوع حادثه............................ 66
کیفیت تسکین................................. 67
تطابق با خودشناسی........................... 68
اداره عقیده................................. 68
عوامل موثر بر تمایزات جنسی.................. 70
نقش های جنسی و پرخاشگری..................... 72
کاهش و کنترل پرخاشگری....................... 74
کاهش پرخاشگری............................... 75
تربیت نادرست والدین......................... 76
والدین به منزله الگوهای پرخاشگری............ 76
کنترل پرخاشگری.............................. 77
تنبیه....................................... 77
فرو خوردن خشم............................... 78
نقش زمان در اطفاء پرخاشگری.................. 78
پرفشاری خون چیست............................ 79
فشار خون بالای اولیه یا لازم و ضروری.......... 80
علایم فشار خون بالا به طور معمولی یا مزمن..... 81
علایم فشار خون بالا به طور حاد یا شدید........ 82
مکانیسم کنترل فشار خون توسط اعصاب........... 83
برخی از اثرات فشار خون بر بدن
خطر پاره شدن رگ های مغز یا سکته قلبی........ 84
تأثیر فشار خون بر قلب....................... 85
تأثیر فشار خون بر کلیه ها................... 85
بیماری سرخرگ ها در اثر فشار خون............. 86
دلایل افزایش فشار خون
تأثیر چای و قهوه............................ 86
تأثیر الکل.................................. 88
تأثیر استرس یا فشارهای عصبی............... 88
فشار خون بالا و خوردن نمک.................... 89
برخی از راههای جلوگیری از افزایش فشار خون... 90
فصل سوم
روش اجرای تحقیق............................. 91
روش اجرایی تحقیق............................ 92
جامعه آماری و نمونه آماری................... 92
روش نمونه گیری.............................. 92
ابزار تحقیق................................. 93
اعتبار روایی و مقیاس........................ 94
روش اجرای آزمون............................. 94
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها....................... 96
تجزیه و تحلیل توصیفی........................ 97
تجزیه و تحلیل مقایسه ای ................... 108
فصل پنجم
خلاصه و نتیجه گیری.......................... 109
بحث و گفتگو دربارة داده ها................. 110
خلاصه و نتیجه گیری.......................... 111

فهرست جداول و نمودارها
جداول ...................................... 98
نمودارها................................... 1041- بيان مسئله


بيان مسئله :
آيا بين ميزان پرخاشگري در افراد مبتلا به بيماري پرفشاري خون (hyper tension) و افراد عادي تفاوت وجود دارد؟
اهميت پژوهش :
بيماري پرفشاري خون در طبقه بنديهاي متخصصان بهداشت روان ‹‹ICD ›› طبقه بندي بين المللي بيماريهاي رواني در دسته بيماريهاي روان تني ‹‹Psy chosomatic ›› قرار دارد. اين بيماري همه ساله تعداد زيادي از افراد جامعه را مبتلا ساخته و در صورت عدم تشخيص و درمان مناسب در موارد وخيم مي تواند بسيار خطرناك باشد و افراد را در معرض سكته هاي قلبي و مغزي قرار دهد و حتي ممكن است منجر به مرگ افراد شود. با توجه به اينكه افزايش ميزان پرخاشگري و فشارهاي عصبي مي تواند يكي از عوامل سبب ساز ابتلا به بيماري پرفشاري خون باشد پي بردن به تفاوت ميزان پرخاشگري بين افراد مبتلا به بيماري پرفشاري خون و افراد عادي مي تواند گام موثري درجهت كمك به افراد مبتلا به بيماري پرفشاري خون در كنترل فشارهاي عصبي، خشم و رفتاهاي پرخاشگرانه باشد.هدف پژوهش :
پي بردن به تفاوت ميزان پرخاشگري بين افراد مبتلا به بيماري پرفشاري خون و افراد عادي از طريق مقايسه ميزان پرخاشگري در افراد مبتلا به اين بيماري و افراد عادي هدف اساسي اين پژوهش مي باشد.
بيان فرضيه :
فرض صفر H = بين ميزان پرخاشگري در افراد مبتلا به بيماري پرفشاري خون و افراد عادي تفاوت معناداري وجود ندارد.
فرض خلاف HA = بين ميزان پرخاشگري در افراد مبتلا به بيماري پرفشاري خون و افراد عادي تفاوت معناداري وجود دارد.
تعاريف عملياتي واژه ها:
پرخاشگري : حالت، هيجان يا همان چيزي است كه به وسيله پرسشنامه AGQ به دست مي آيد.
پرفشاري خون : همان چيزي است كه توسط وسيله فشار خون سنج بدست مي آيد و درجه آن بالاتر از آن مي باشد.


فصل دوم :

مقدمه
احتمالاً تمام افراد با واژة پرخاشگری آشنایی نسبی د ارند و این حالت را تجربه کرده اند به گونه ای که اگر این واژه را متصور شویم متعاقباً حالت هیجانی آن را در ذهن می توانیم تداعی کنیم. تقریباً هیچ چیز مخرب تر از پرخاشگری نابجا نمی تواند باشد به طوری که می تواند ارتباطات انسانی را به راحتی ویران کند.
پرخاشگری عموماً رفتار کاملاً طبیعی انسانهاست اما زندگی که پرخاشگری خارج از کنترل و ویرانگر باشد می تواند در کار، ارتباطات اجتماعی و حتی در کل کیفیت زندگی مشکلاتی را به وجود بیاورد ممکن است کار به جایی برسد که شما احساس کنید اسیر هیجان قدرتمندی هستید که نمی توانید از آن اجتناب کنید پرخاشگری یک حالت هیجانی است که از لحاظ شدت می تواند خفیف، شدید یا ویرانگر باشد همانند هیجانات دیگر ، پرخاشگری موجب تغییرات زیستی و فیزیولوژیکی متعددی می شود مثل افزایش فشار خون، افزایش ضربان قلب، تند شدن تنفس و ... همچنین عصبانیت می تواند ناشی از عوامل بیرونی یا درونی باشد شما می توانید از دست فرد مشخصی مثل یک همکار یا از یک حادثه عصبانی شوید . همچنین پرخاش شما می تواند ناشی از نگرانی یا تفکر شما در مورد مسائل شخصی باشد با یادآوری حوادث و خاطرات تلخ و آسیب زا که می تواند پرخاشگری را شدت بخشد زمانی که احساس نفرت از شخصی را به زبان می آوریم یا اقدام به آسیب رساندن به وی می کنیم، دیگر نمی توانیم به این شناخت برسیم که آن شخص جنبه های خوبی هم دارد از سوی دیگر، وقتی در برابر کسی پرخاشگری می کنیم به این معناست که جاذبه آن شخص در نظر ما کم شده است. به همین سبب، پس از اعمال پرخاشگری، کوشش خواهیم کرد تا حسن های او را دست کم بگیریم و معایب وی را برجسته تر کنیم تا از این طریق ناهماهنگی شناختی را کاهش دهیم، به علاوه سعی می کنیم تا دلایل دیگری برای تنفر از آن فرد پیدا کنیم، مرد اغلب پس از فریاد زدن، کتک زدن یا شکستن ظروف احساس آرامش پیدا می کنند این اعمال، برای مدتی کوتاه تنش را زایل می کند و فرصتی فراهم می آورد تا قدرت خود را نشان دهند، اما در بلند مدت خشونت را افزایش می دهد . درهر صورت در مورد پرخاشگری و شکل گیری آن نظریات گوناگونی ارائه شده است و هر کدام از مکاتب روانشناسی نظرات خاص خود را بیان کرده اند مانند فروید که پرخاشگری از نوعی سائق می داند و یا رفتار گرایان که طبق اصول پاداش و تنبیه آن را تعریف می کنند و یا روانشناسان یادگیری که بر الگوها و یادگیری مشاهده ای تأکید دارند و یا روانشناسان شناختی که بر شناخت و طرحواره های ذهنی اشاره می کنند.
میزان پرخاشگری


افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون


پرخاشگری


بیماری پرفشاری خون


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آمارهای پزشکی دکتر رضا پوردستگردان - اپيدميولوژي پرفشاري خون

اما در ساير افراد جامعه بيماري هاي ... مبتلا به پرفشاري خون در اثر ... ميزان مصرف كالري ...

فشار خون( اخبار و گزارشات)

09.06.2005 · ... در خون و ابتلا به بيماري ... ميزان فشار خون در ... افراد مبتلا به پرفشاري ...

پزشکی بالینی - تشخيص پرفشاري خون ثانويه

تا 85 کودکان مبتلا به پرفشاري خون ... هرگاه در بيماري پرفشاري خون ... فشار خون در افراد 50 ...

روش تحقیق - پرخاشگری - 20proje20.rozblog.com

بیماری پرفشاری خون در ... آيا بين ميزان پرخاشگري در افراد ... مبتلا به بيماري پرفشاري ...

روش تحقیق - پرخاشگری - 20proje20.rozblog.com

بیماری پرفشاری خون در ... آيا بين ميزان پرخاشگري در افراد ... مبتلا به بيماري پرفشاري ...

تاثیر آب یونیزه قلیایی بر فشار خون

... دريافت زياد نمک نيز در بروز بيماري پرفشاري خون ... به ميزان ... خون در افراد مبتلا به ...

دانلود پاورپوینت لغات تخصصی بورس کالا

فایل فصل سوم :حسابداری صنعتی 1(سربار پیش بینی شده ، جذب شده و واقعی) ..

تحقیق معنی قناعت و اسراف در قرآن

تحقیق درباره برونشيت مزمن 7 ص

تحقیق ضرورت و روش تدوين استراتژي نانوتكنولوژي براي فنآوري مخابرات الكترواپتيك كشور

نمونه سوال پیام نور (تجارت الكترونيك 1)رشته مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی(نیمسال دوم 91-90)

پاورپوینت فصل چهارم علوم پایه نهم ( حرکت چیست )

پاورپوینت جامع و کامل اخلاق

اقدام پژوهی:چگونه توانستم علل مدرسه گريزي حسين را كاهش دهم

نام پاورپوینت :مدیریت خلاقیت و نوآوری